IPU Talent Insights - Profilanalyser


Utveckling genom insikt


Sälj-, Ledarskaps- och personalutveckling


Beteende – Drivkrafter – EQMed profilanalysen som grund ökar ditt medvetande om hur ditt egna BETEENDE visar sig och hur det uppfattas av andra. Även förståelsen för hur och vad du kommunicerar med andra ökar. Du får också en tydlig utvecklingsplan. DRIVKRAFTER – Att vara medveten om vad som får ditt hjärta att bulta lite extra gör att din potential används rätt. Att sätta en person på fel arbetsuppgifter skapar stress och kostar mycket energi vilket ger ett negativt resultat som drabbar både personen och företaget. EQ – I en digital värld kommer det du själv kan påverka betyda mer och mer. Det du kan påverka är mötet med människor. Emotionell intelligens, EI, är vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och andra.


Mål

– Att hitta mina egna styrkor och utvecklingsområden.

– Att hitta våra gemensamma styrkor och utvecklingsområden.

– Att förbättra vår gemensamma kommunikation och förståelse för varandra.                                                                                   


Resultat

– Tydligare ledarskap.

– Ökad försäljning.

– Bättre samarbete.

– Ökad förståelse.

– Effektivare vardag – färre tidstjuvar.

– Rätt person på rätt plats.


Profilanalyserna är alltså ett verktyg som hjälper dig att förstå beteende, drivkrafter och EQ. Det är inte ett psykologitest och det är heller inte en sanning. Se det som ett redskap som väcker nyfikenhet och förståelse för att vi alla är olika.


Inspirationsföreläsning

Boka mig/oss för en inspirerade föreläsning där du får ta del av grunderna i det vi arbetar med. Redan här får du insikter om hur beteenden, drivkrafter och EQ påverkar oss och hur vi kan utvecklas.


Bokning/intresseförfrågan

- Möte.

- Föreläsning.

- Profilanalyser.

- Workshops.

Röster om IPU Talent Insights


Kommentarer ifrån respondenter:


"Det har gjort mig medveten om hur olika man kan behöva bemöta andra människor, beroende på vilka de är, för att ett samarbete ska bli så lyckat och roligt som möjligt.

Jag har också fått tankar om vilka av mina sidor jag kan ha nytta av att ligga lågt med för att jobba smidigare ihop med andra."


"Oj, vad jag känner igen mig. Särskilt i meningen: "Hon kan inte förstå varför inte alla ser på livet som hon gör."


"Väldigt positivt. Intressant att få rannsaka sig själv och tänka efter ordentligt. Inte helt lätt ibland att skilja på vad man tror att man tycker, vad man hört att andra tycker och vad man tycker på riktigt."


"Tänker att det vore intressant att jobba vidare med resultatet och dra lärdomar som kan appliceras på min yrkessituation. Få svar på frågan: Hur använder jag mina drivkrafter på bästa sätt? Det var en bra genomgång på över en timme men oj vad man längtar efter att ägna mer tid åt detta."


"Niclas har en enorm förmåga att göra både analysen personlig och träffsäker. Hans målande exempel gör det lätt att förstå innebörden."


"Denna analys borde ju verkligen alla göra."


"Tidigare har vi bara chansat och satt ihop en grupp som skall ta en kundmöte. Nu vet vi hur med hjälp av analysen formar bästa teamet."