SÄLJUTVECKLING


Idag handlar sälj mycket om att vara i rörelse och om att skapa relationer. Att skapa förtroende och tillit och att få kunden att vilja samarbeta med dig. Trots all digital utveckling är det ditt personliga engagemang som avgör hur du lyckas.


Som i det flesta fall handlar det om kommunikation. Kommunikation är inte vad du säger, det är vad kunden uppfattar.

Vi lär oss förstå grunden i försäljning, kundens köpprocess och din egen samt företagets säljprocess. Hur skapar du nya kundmöten?

Hur genomför du dem? Vad innebär det att vara affärsmässig?

Hur får du kunden att välja just dig? Vi arbetar med relations-, referens- och rekommendationsförsäljning.

LEDARSKAPSUTVECKLING


Ett mål utan handlingsplan är enbart en önskan.


När du inser att du är din egna chef och ledare och tar ansvar för din dag och ditt resultat skapar du rätt förutsättningar för att nå dina mål. Här arbetar vi med målfokusering, strukturer, strategier och smarta lösningar. Du får vad du fokuserar på!


PERSONLIG UTVECKLING


Hur motiverar du dig själv? Hur skapar du lust och glädje i vardagen? Hur tänker du? Hur mycket påverkar dina tankar dig?


Här arbetar vi med att förstå hur du påverkar dig själv och hur du påverkar andra, du lär dig arbeta med de förutsättningar du har och inte fokusera på det du inte har. Vi arbetar med vår vilja, inställning och attityd. Vi fokuserar på att kunna "läsa" andra människor för att ge rätt bemötande tillbaka. Vi växer i självförtroende och självkänsla.