SÄLJUTBILDNING BAS


En unik utbildning i tre steg som tar dig med på en resa genom sälj-, ledarskaps- och personlig utveckling.


Nivå 1 - Sälj

Idag handlar sälj mycket om att vara i rörelse och om att skapa relationer. Att skapa förtroende och tillit och att få kunden att vilja samarbeta med dig. Trots all digital utveckling är det ditt personliga engagemang som avgör hur du lyckas. Som i det flesta fall handlar det om kommunikation. Kommunikation är inte vad du säger, det är vad kunden uppfattar.


Vi lär oss förstå grunden i försäljning, kundens köpprocess och din egen samt företagets säljprocess. Hur skapar du nya kundmöten? Hur genomför du dem? Vad innebär det att vara affärsmässig? Hur får du kunden att välja just dig? Vi arbetar med relations-, referens- och rekommendationsförsäljning.


Nivå 2 - Ledarskap

Ett mål utan handlingsplan är enbart en önskan. När du inser att du är din egna chef och ledare och tar ansvar för din dag och ditt resultat skapar du rätt förutsättningar för att nå dina mål. Här arbetar vi med målfokusering, strukturer, strategier och smarta lösningar. Du får vad du fokuserar på!


Nivå 3 - Personlig utveckling

Hur motiverar du dig själv? Hur skapar du lust och glädje i vardagen? Hur tänker du? Hur mycket påverkar dina tankar dig?

Här arbetar vi med att förstå hur du påverkar dig själv och hur du påverkar andra, du lär dig arbeta med de förutsättningar du har och inte fokusera på det du inte har. Vi arbetar med vår vilja, inställning och attityd. Vi fokuserar på att kunna "läsa" andra människor för att ge rätt bemötande tillbaka. Vi växer i självförtroende och självkänsla.


Mål

Du har fått insikter om dig själv och hur du bemöter andra människor. Du har insikt om att du själv är ansvarig för hur dina dagar ser ut och vilket resultat du gör. Du arbetar med tydliga mål, du vet varför, du vet hur och framförallt när för att lyckas. Ni har också förbättrat lagandan på jobbet och man förstår "går det bra för dig, går det bra för mig". Vi hjälper och lyfter varandra!


För vem?

I min värld är vi alla säljare - och vi är alla ledare! Vi är alla i otroligt många säljsituationer varje dag oavsett om du jobbar som säljare, advokat, sjuksköterska, VD, lärare etc. Alla gör vi intryck på andra människor som avgör om de vill blir vår kund eller anställd på ditt företag.


När, var, hur?

Utbildningen sker under 3 tillfällen om vardera 23 timmar. Utbildningen hålls i era egna lokaler, vi kommer till er, detta för att maximera er dyrbara tid.


För bästa resultat rekommenderas 3 workshops men utbildningen och innehållet förmedlas också genom en föreläsning eller ett halv- eller heldagsarbete på t.ex. er kickoff eller konferens.


Vill ni arrangera det på annan ort är ni välkomna ut till Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård och restaurang Seaside, endast 30 minuter från Göteborg. Här finns även teamaktiviteter såsom sälsafari, matlagning, badtunnor, vattensporter, fiske m.m.

www.seasidebjorko.se

SÄLJUTBILDNING MED IPU

Profilanalys, beteende & drivkrafter


Människor som växer...

Vi arbetar med människor som vill utvecklas och växa!

Det ger energi och resultat!


Människor som växer förstår sitt eget beteende och sina egna drivkrafter. De vet vad som motiverar och får dem att satsa helhjärtat och varför de reagerar som de gör.


Människor som växer förstår andra människors beteende och drivkrafter. De vet att olika människor motiveras och påverkas av olika saker och att de kan reagera på olika sätt även om de ställs inför liknande situationer.


Människor som växer kan känna av omgivningens behov och anpassa sin kommunikation. De kan ta tillvara människors vilja att engagera sig och anpassar sitt beteende till omgivningens krav.             


Profilanalysen IPU Talent Insights

Med hjälp av profilanalysen IPU Talent Insights får du fram de olika färgerna som visar grunderna i ditt beteende och dina drivkrafter.


Vi är alla olika – det finns inget som är rätt eller fel. Det avgörande är inte vilken profil du har, utan vad du gör med det du har. Med hjälp av analysen skapar ni de bästa förutsättningar för varje enskild individ att växa. Människor som växer utvecklar företag.
RödDominant 

GulInspiratör 

Grön Stabil 

BlåAnalytisk
– Vilken färgkombination är du och vad innebär det för dig?

– Vilken färgkombination har din kund?

– Hur samarbetar en röd person med en grön person?

– Hur bemöter en gul säljare en blå kund?

– Hur kommunicerar du med en röd chef?

– Hur leder du en personal som består av olika färger och olika drivkrafter?

– Hur sätter vi ihop bästa teamet inför kundmötet?

– Vilken ”färg” har ditt företag och vilken ”färg” har era samarbetspartners?


Har du någon gång tänkt: ”Varför förstår de inte vad jag säger?” eller ”Tänk om alla gjorde som jag sa, då skulle det bli rätt från början.”


Bästsäljarboken ”Omgiven av idioter” är baserad på denna analys.


Användningsområden

– Utveckling av säljarbete

– Teamutveckling

– Organisationsförändringar

– Konflikthantering

– Rekrytering


Historik

Analysen grundar sig på arbeten av: Eduard Spranger, Gordon Willars Allport, Jung, William Maulton Marston, Walter Clark. Vi arbetar också bl.a. med JoHari fönster och Marslows behovstrappa.


Analysen används över hela världen och är väl beprövad. Analysen finns på 35 olika språk.


När, var, hur?

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

– Boka ett kostnadsfritt informationsmöte om 25 minuter.

– Boka analysen med medföljande återkopplingssamtal.

– Boka workshop med övningar. (Baseras på att alla deltagare har gjort analysen.)

– Boka inspirationsföreläsning om ca 30–45 minuter.


Vill ni arrangera det på annan ort är ni välkomna ut till Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård och restaurang Seaside, endast 30 minuter från Göteborg. Här finns även teamaktiviteter såsom sälsafari, matlagning, badtunnor, vattensporter, fiske m.m.

www.seasidebjorko.se