KONTAKTA OSS


Adress: 

Björkängen 25, 475 37 Bohus-Björkö


Email: 

niclas.lernberger@slpakademin.se


Tel: 

(46) 0765-50 22 11FÖLJ OSS

 
 
 
 

Lernberger Group ABs policy för GDPR:


Var finns personuppgifter lagrade hos Lernberger Group AB?

1. Personuppgifter som finns utskrivna i dokument där lagring i oförändrat skick lyder under lag (t.ex. bokföringslagen).

2. Personuppgifter som finns inlagda i register som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag

(t.ex. bokföringssystem, kundregister och leverantörsregister).

3. Personuppgifter som finns utskrivna på avtal mellan oss och er.

4. Personuppgifter som ”flyter omkring”, t.ex. genom att de finns med i e-postmeddelanden och på

interna dokument och på avtalskopior etc.

 

Våra rutiner för lagring av personuppgifter i respektive kategori är:

1. I vårt bokföringssystem Fortnox, med tillhörande arkivplats där digitala underlag lagras. Vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med Fortnox.

Eventuellt i Dropbox (om behov av materialutbyte oss emellan finns), en krypterad molntjänst, som vi använder för att dela material med varandra. Dropbox har servrar i USA och uppfyller GDPR. I Dropbox lagras uppgifter ni skickar in till oss och uppgifter vi skickar till er.

Lernberger Group AB rensar systematiskt ut denna information när vårt samarbete upphör.

2. Se punkt 1.

3. Alla avtal mellan våra bolag ska skrivas i två exemplar. Vi ansvarar för personuppgifter som finns i vårt exemplar, och sparar avtalet, som längst, 12 månader efter att det upphört att gälla. Detsamma gäller för de personuppgifter vi har på kontaktpersoner hos er som lagras i vårt egna kundregister.

4. Inga personuppgifter i sådant som under PUL kallades ”ostrukturerat material” sparas längre än 12 månader. Vi raderar t.ex. alla mail som innehåller personuppgifter inklusive medföljande bilagor, såvida det inte krävs av lag eller avtal att vi sparar dem längre.

 

SLP Akademin ingår i Lernberger Group AB.

Om ni inte önskar mail från oss är det bara att meddela detta.